Siri har ordet

Det utrolige har skjedd: Fraktefartøyenes Rederiforening er snart historie – vi går nye tider i møte med beslutningen om navneendring på årets generalforsamling: KYSTREDERIENE! Det er en del formaliteter som må på plass - så enn så lenge seiler vi under det gamle navnet. Men...

IvarogJorulf

Pilotprosjekt for hybrid havbruksbåt

Gjennom ”Grønt kystfartsprogram” har store deler av norsk maritimt næringsliv sammen med organisasjoner og to departement samlet seg rundt visjonen å utvikle verdens mest effektive og miljøvennlige sjøtransport. ...

Lara

Intervju med Lara Konradsdottir – styremedlem i FR

Etter at medlemsmassen til Fraktefartøyenes Rederiforening ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en ny intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Denne gangen er det Lara Konradsdottir sin tur, representant for sektoren stykkgods....

P1050190

Sjøveien og Nasjonal transportplan

Dette debattinnlegget ble fredag 1. april publisert i Sysla.no, Maritime.no og Samferdsel.toi.no. Grunnlagsdokumentet for den nye Nasjonale transportplan 2018-29 (NTP) ble lagt frem 29. februar. De første reaksjonene har helst gått på prioriteringene av nye samferdselsprosjekter. Vi bør likevel heve blikket,  for den nye NTP stiller...