IMG_0254

Nyhetsbrev for mai 2016

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

Nye skip til flåten – Skipssalg

Nye skip til flåten Havbruksfartøyet Multi Quality ble levert 22. april fra Vaagland Båtbyggeri til FSV Group, Molde, som den femte i serien av store arbeidsbåter til havbruksnæringen. Quality er på 26.9 meters lengde og søster av Safety og Green, og 2 meter lenger enn Pioner...

Sektorspissing

I tråd med strategidokumentet er FRs administrasjon i ferd med å gjennomføre møter og undersøkelser blant foreningens medlemmer for å utarbeide konkrete planer for de enkelte sektorer. Direktør Siri Hatland og næringspolitisk rådgiver Kenneth Erdal var i april på besøk i næringsklyngen på Hitra og...

Grønt kystfartsprogram: Utslippskutt i Risavika

Risavika Havn i Tananger ønsker å bli miljøhavn og har deltatt med et pilotprosjekt under Grønt Kystfartsprogram. Målet er å redusere utslipp fra havnedriften gjennom flere tiltak: landstrøm til alle skip, ladning av batteri skifte ut dieseldrevne kjøretøy med biodrivstoff (85 prosent kutt i CO2-utslipp),...

Den nasjonale havkonferansen

Nærings og fiskeridepartementet har tatt initiativet til en nasjonal havkonferanse for å høste innspill til regjeringens politikk for havnæringene. Denne går av stabelen i Bergen 30.mai og åpnes av statsminister Erna Solberg. Et stort antall deltakere fra næringsorganisasjoner og ledende aktører innen skipsfart, offshore, teknologi,...

30 prosent fra vei til sjø og bane

Regjeringspartiene har samlet seg om et forslag om å overføre 30 prosent av godstransporten fra vei til skip og jernbane innen 2030, økende til 50 prosent i 2050. Avtalen er resultatet av det Dokument 8-forslag som KrF og Venstre la frem tidligere i vår, og som...

EidsvaagSirius

Godkjent som garantist for skip registrert i NIS

Fraktefartøyenes Rederiforening/Kystrederiene er nå godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet som garantist for NIS-registrerte skip. Garantien gjelder lønns- og hjemreisegaranti ved arbeidsgivers konkurs som er et krav for NIS-registrerte skip. Det er gratis å benytte seg av garantien for våre medlemmer. Dersom det er spørsmål eller behov for mer informasjon...

RANA EXPRESS Frode Adolfsen

Godsavtale – 300 000 lastebilar skal vekk frå vegen!

Dei fire borgarlege partia (H, FrP, KrF og V) er einige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten frå veg til sjø og bane innan 2030. Avtalen byggjer på eit representantforslag frå KrF, som har vore til behandling i transportkomiteen. Transportkomiteen gjev innstilling om saka tirsdag, før den...

stortinget

Revidert statsbudsjett – 65 mill. kr. til skipsfarten

Regjeringa vil gje 65 millionar kroner til rederi, verft og utstyrsleverandørar for å byggje miljøvenlege skip og ferjer. Pengane skal bidra til innføring av låg- og nullutsleppsteknologi i ferjer og andre rutegåande samband i fylkeskomunar og komunar. Satsinga er ein del av regjeringa sin tiltakspakke for...