Den nasjonale havkonferansen

Nærings og fiskeridepartementet har tatt initiativet til en nasjonal havkonferanse for å høste innspill til regjeringens politikk for havnæringene. Denne går av stabelen i Bergen 30.mai og åpnes av statsminister Erna Solberg.

Et stort antall deltakere fra næringsorganisasjoner og ledende aktører innen skipsfart, offshore, teknologi, fiskeri, havbruk, sjømat, finans, forskning og fagorganisasjoner er invitert som deltakere. FR blir representert med styreformann Lawrence Falkeid.

Deltakerne blir organisert i grupper som skal besvare utvalgte spørsmål. Fellesspørsmålet til gruppene er ”hvor kan Norge ta en verdensledende posisjon i havrommet?” Og ”hva er de tre viktigste hindringene?” Dessuten vil de 13 gruppene få tematiske spørsmål.

Med en så bred og kompetent forsamling skal det bli interessant å se hva som kommer ut av konferansen!