Grønt kystfartsprogram: Utslippskutt i Risavika

Risavika Havn i Tananger ønsker å bli miljøhavn og har deltatt med et pilotprosjekt under Grønt Kystfartsprogram. Målet er å redusere utslipp fra havnedriften gjennom flere tiltak:

  • landstrøm til alle skip, ladning av batteri
  • skifte ut dieseldrevne kjøretøy med biodrivstoff (85 prosent kutt i CO2-utslipp), omlegging til elektriske kraner
  • legge om belysning til led-pærer, styre lysbruk etter behov ved sensorer og soneinndeling
  • ”Smart gate” registrering av kjøretøy og gods i digitalt logistikksystem, direkte plassering av gods, halvert kjøring i havneområdet.

Risavika Havn har ved disse tiltak og investeringer oppnådd betydelige besparelser og miljøgevinst.

Grønt kystfartsprogram