Sektorspissing

I tråd med strategidokumentet er FRs administrasjon i ferd med å gjennomføre møter og undersøkelser blant foreningens medlemmer for å utarbeide konkrete planer for de enkelte sektorer.

Direktør Siri Hatland og næringspolitisk rådgiver Kenneth Erdal var i april på besøk i næringsklyngen på Hitra og Frøya for å få innspill og nærmere kontakt med medlemsbedriftene. Dette vil bli fulgt av flere møter med medlemmer på andre deler av kysten.

Løpende saker
ISPS, avklaring på tolking av regelverk: FR avventer fortsatt svar fra Kystverket.
NTP – Høringsfrist 1. juli.
Nærskipsfartsstrategi