LogoFacebook

Kystrederiene – nytt namn og logo

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

IMG_0254

Nyhetsbrev for mai 2016

Stad skipstunnel er nødvendig for å sikre god fremkommelighet for sjøtransport rundt Stad, som er den mest værharde strekningen langs norskekysten. Ikke bare vil den gjøre det tryggere for fartøyer og mannskap, men vil også medføre store samfunnsøkonomiske gevinster....

EidsvaagSirius

Godkjent som garantist for skip registrert i NIS

Fraktefartøyenes Rederiforening/Kystrederiene er nå godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet som garantist for NIS-registrerte skip. Garantien gjelder lønns- og hjemreisegaranti ved arbeidsgivers konkurs som er et krav for NIS-registrerte skip. Det er gratis å benytte seg av garantien for våre medlemmer. Dersom det er spørsmål eller behov for mer informasjon...

RANA EXPRESS Frode Adolfsen

Godsavtale – 300 000 lastebilar skal vekk frå vegen!

Dei fire borgarlege partia (H, FrP, KrF og V) er einige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten frå veg til sjø og bane innan 2030. Avtalen byggjer på eit representantforslag frå KrF, som har vore til behandling i transportkomiteen. Transportkomiteen gjev innstilling om saka tirsdag, før den...

stortinget

Revidert statsbudsjett – 65 mill. kr. til skipsfarten

Regjeringa vil gje 65 millionar kroner til rederi, verft og utstyrsleverandørar for å byggje miljøvenlege skip og ferjer. Pengane skal bidra til innføring av låg- og nullutsleppsteknologi i ferjer og andre rutegåande samband i fylkeskomunar og komunar. Satsinga er ein del av regjeringa sin tiltakspakke for...

Siri har ordet

Det utrolige har skjedd: Fraktefartøyenes Rederiforening er snart historie – vi går nye tider i møte med beslutningen om navneendring på årets generalforsamling: KYSTREDERIENE! Det er en del formaliteter som må på plass - så enn så lenge seiler vi under det gamle navnet. Men...

IvarogJorulf

Pilotprosjekt for hybrid havbruksbåt

Gjennom ”Grønt kystfartsprogram” har store deler av norsk maritimt næringsliv sammen med organisasjoner og to departement samlet seg rundt visjonen å utvikle verdens mest effektive og miljøvennlige sjøtransport. ...

Lara

Intervju med Lara Konradsdottir – styremedlem i FR

Etter at medlemsmassen til Fraktefartøyenes Rederiforening ble delt inn i sektorer, representerer også styremedlemmene hver sin sektor. I en ny intervjuserie ønsker vi å sette fokus på de ulike sektorene og våre styremedlemmer. Denne gangen er det Lara Konradsdottir sin tur, representant for sektoren stykkgods....

P1050190

Sjøveien og Nasjonal transportplan

Dette debattinnlegget ble fredag 1. april publisert i Sysla.no, Maritime.no og Samferdsel.toi.no. Grunnlagsdokumentet for den nye Nasjonale transportplan 2018-29 (NTP) ble lagt frem 29. februar. De første reaksjonene har helst gått på prioriteringene av nye samferdselsprosjekter. Vi bør likevel heve blikket,  for den nye NTP stiller...