Nye skip til flåten – Skipssalg

Nye skip til flåten Havbruksfartøyet Multi Quality ble levert 22. april fra Vaagland Båtbyggeri til FSV Group, Molde, som den femte i serien av store arbeidsbåter til havbruksnæringen. Quality er på 26.9 meters lengde og søster av Safety og Green, og 2 meter lenger enn Pioner...

Sektorspissing

I tråd med strategidokumentet er FRs administrasjon i ferd med å gjennomføre møter og undersøkelser blant foreningens medlemmer for å utarbeide konkrete planer for de enkelte sektorer. Direktør Siri Hatland og næringspolitisk rådgiver Kenneth Erdal var i april på besøk i næringsklyngen på Hitra og...

Grønt kystfartsprogram: Utslippskutt i Risavika

Risavika Havn i Tananger ønsker å bli miljøhavn og har deltatt med et pilotprosjekt under Grønt Kystfartsprogram. Målet er å redusere utslipp fra havnedriften gjennom flere tiltak: landstrøm til alle skip, ladning av batteri skifte ut dieseldrevne kjøretøy med biodrivstoff (85 prosent kutt i CO2-utslipp),...

Den nasjonale havkonferansen

Nærings og fiskeridepartementet har tatt initiativet til en nasjonal havkonferanse for å høste innspill til regjeringens politikk for havnæringene. Denne går av stabelen i Bergen 30.mai og åpnes av statsminister Erna Solberg. Et stort antall deltakere fra næringsorganisasjoner og ledende aktører innen skipsfart, offshore, teknologi,...

30 prosent fra vei til sjø og bane

Regjeringspartiene har samlet seg om et forslag om å overføre 30 prosent av godstransporten fra vei til skip og jernbane innen 2030, økende til 50 prosent i 2050. Avtalen er resultatet av det Dokument 8-forslag som KrF og Venstre la frem tidligere i vår, og som...

Brønnbåter til Rostein

Rostein AS, Harøy, har bestilt to brønnbåter på 3500 kbm fra Larsnes Mek Verksted for levering i 2017. De bygges til design SK6000 DEII fra Skipskompetanse i Måløy, på basis av rederiets erfaring og konsepter. Nybyggene går inn på kontrakt med Marine Harvest. Rederiet har...

Marine Supply inn i havbruksmarkedet

Marine Supply i Tromsø har bestilt en 28 meters arbeidsbåt fra Aas Mek Verksted, Vestnes, for levering i april neste år. Fartøyet bygges i stål for et stort spekter av oppgaver fra ankerhåndtering, vedlikehold, slep, bunkring, avlusing mv med 170 kvm dekksflate og rom/tanker på...

Ny statssekretær for havnene

Reynir Jóhannesson (30) overtok i juni som statssekretær i Samferdselsdepartementet med ansvar for havnene, dvs kyst og miljøavdelingen. Han kommer fra stillingen som politisk rådgiver for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og overtar ellers fagområdene telekom og forskning. Av større saker som seiler opp til høsten er...

Ny medarbeider i FR

Kenneth Erdal (37) har denne uken begynt i stillingen som saksutreder i FR. Han er utdannet innen sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og har syv års praksis fra Kommunenes Sentralforbund og tre år ved Høyskolen i Bergen. Kenneth har kompetanse innen et bredt område, blant...

Artic Shipping selger forbåt, kjøper arbeidsbåt

Artic Shipping i Førde har kjøpt det svenske kystvaktfartøyet KBV 045 for tilpasning til havbruks arbeidsbåt med navnet Artic Sea Service. Fartøyet er på 32 meters lengde, bygd 1980 på Lunde Varv i Sverge og opprinnelig utstyrt for bekjempelse av oljesøl mv. Det er plassert...