Stor brønnbåt til Rostein

Rostein AS ved Odd Einar Sandøy, Harøy, har bestilt en brønnbåt på 3150 kubikkmeter fra Larsnes Mek Verksted for levering neste sommer. Båten får en lengde på 75.5 meter og bredde på 15.5 og blir utstyrt med Yanmar hovedmaskineri og elektrisk drift. Design er fra...

Hordafor kontraherer

Hordafor AS i Austevoll har bestilt et nytt spesialfartøy for havbruksnæringen fra verftet Akdeniz i Tyrkia. Fartøyet vil bli 65 meter langt og få en kapasitet på 1725 tdw og blir bygd som ensilasjetanker med utstyr for å håndtere levende og død fisk. Levering vil...

Transaksjoner

Carten Shipping AS, Kopervik, har overtatt det nederlandske sideportskipet Ness (5000 tdw), bygd 1996 på Nordsøværftet. Skipet fortsetter under Barbados-flagg og settes inn i Scan-Baltic Line i regi av Scan-Shipping i Bergen i samseiling med Foss.   Noen dager før levering av Eidvaag Pioner ble fôrbåten...

Eidsvaag Pioner levert

Under stor lokal festivitas ble Eidsvaag Pioner – den første gassdrevne NyFrakt-båt  – ettertrykkelig døpt lørdag 1. juni av Britt Anne Nesse ved kai på Sistranda hjemme på Frøya.    Skipet er bygd ved Vard Aukra og er på 1450 tdw og på 74.7 meters...

Nærskipsfartsstrategien

Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 som ble lagt fram etter påske med lovende føringer for sjøtransporten, henviste konkrete tiltak til planen for Nærskipsfartsstrategi som er under arbeid Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). FR deltar sammen med de øvrige aktører i Sjøtransportalliansen som leverer innspill til strategiplanen.    Til...

Losutvalgets innstilling

Utvalget som har arbeidet med tilrådinger til ny losordning la fram sin tilråding mandag 10 juni.  Utvalgsleder Bjørn Solbakken har evnet å samle sprikende interesser i anbefalinger som vil  skape et enklere og rimeligere regime på kysten.    Av utvalgets anbefalinger er både en differensiert...

Stor brønnbåt til Frøy Sjøtransport

Frøy Sjøtransport på Sistranda har bestilt en brønnbåt på 3000 kbm fra Sefine Shipyard i Tyrkia for levering sommeren 2014. Det dreier seg om et skip på 78 meters lengde til et design fra Møre Maritime i Kristiansund. Den skal inn på kontrakt til Lerøy-gruppen.   Brønnbåten...

Politisk debatt uten skarpe skillelinjer

Debatten under Fraktefartøyenes dag var imøtesett med spenning etter Arbeiderpartiets utspill om allmenngjøring og Høyres åpning for NIS på kysten. At den ikke ble skarpere skyldes nok at det i realiteten er lite som skiller og at det fortsatt er mye som er uklart med...

Suksess for Fraktefartøyenes dag

Fraktefartøyenes dag i Ålesund 14.mai trakk nærmere 100 deltakere  som fikk oppleve gode presentasjoner, politisk debatt med mye velvilje mot næringen i strålende vårvær. Interesserte fikk se seg rundt om bord i brønnbåten Roy Kristian, tankbåten Øytank og redningsskøyta Emmy Dyvi langs kai, selv om...