Endringer i flåten

Stornes Skip AS i Steinkjer har overtatt hollandske Eiland på 3571 tdw, bygd i 2009 i Leer, og gitt den navn Borgenfjord.  Rederiets eksisterende Borgenfjord (1500 tdw, bygd 1996), som seiler for BioMar, har fått navnet Ripnes.   Biostar 2, tidligere kjent under navn som Biostar, Leiking...

Slutt for Tege?

Containerskipet Tege i rute mellom Bodø og Tromsø/Alta som en forlengelse av Nordlandsbanen vil trekkes ut 1. oktober. Skipet gjør tre ukentlige rundturer med anløp av Lødingen, Harstad, Finnsnes, Tromsø og Alta en gang i uken. På årsbasis blir det transportert rundt 16.000 containere, inklusiv...

Lovende kampanjestart for Maritim Framtid

Representanter for samtlige partier på Stortinget, unntatt Venstre, gikk inn for videreføring av nettolønnsordningen for norske sjøfolk under åpningen av kampanjen Maritim Framtid i Oslo 17.april. Åpningen foregikk om bord i Nesoddbåten ”Dronningen” og trakk politikere, representanter for Maritimt Forums medlemsorganisasjoner, studenter fra maritim utdanning og...

NTP innfrir forventningene!

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 som ble lagt frem av regjeringen 12 april imøtekommer sjøtransportens forventninger på flere områder.     Selv om medieinteressen går på vei og jernbane, så har FRs og Sjøtransportalliansens innspill i stor grad blitt tatt til følge. Det gjelder både det overliggende...

Lovende lekkasjer

Sterkere statlig engasjement på havnesiden og økt fokus på overføring av gods fra vei til sjø og bane er noen av tiltakene som regjeringen legger opp i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP 2014-23). Det var statsminister Jens Stoltenberg som ga noen stikkord til hva som kan...

Nærskipsfartsstrategien

Det fjerde møtet mellom organisasjonene i Sjøtransportalliansen og Kystministeren om arbeidet med nærskipsfartsstrategien ble holdt i Oslo 11.februar.    Det var på kystminister Lisbeth Berg-Hansens initiativ at en strategiplan ble satt på den politiske agenda med bevilgning til bl a en transportanalyse. Etter de tre første...

Gode signaler fra Haugesund

Signalene fra Haugesundkonferansen 5-6 februar ga en viss avklaring hva en kan forvente seg fra politisk side de neste årene.      Det gjelder hva som kan komme fra en eventuell borgerlig regjering fra Høyre og KrF med støtte fra FrP, og hva som vil ligge i...

Nytt fra flåten

Sølvtrans ASA, Ålesund, bestilte like før jul en brønnbåt på 3200 kubikkmeter fra Astilleros Zamakona i Spania. Byggesummen er oppgitt til 250 millioner kroner og levering vil skje i begynnelsen av 2014. Det dreier seg om et søsterskip til Ronja Polaris som skal leveres til...

Godsferge på kysten

Prosjektet Godsfergen er nå lansert som et samarbeid mellom Shortsea Promotion Centre Norway og Nor Lines, med finansiering fra MAROFF. Målet er å utrede og utvikle mulighetene for et sjøbasert transportsystem som kan konkurrere med veitransport. Undersøkelser viser at det transporteres 8 millioner tonn last med...

FR: 20 mill til FOU

Styreformann Anders Talleraas kunne 23.januar sette sluttstrek for Omdømmeprosjektet og derved for FRs tredje store utviklingsprosjekt siden 2006.  Med dette har foreningen gjennomført FOU-prosjektet med en samlet ramme rundt 20 millioner kroner. Prosjektene er delfinansiert av Innovasjon Norge og Forskningsrådet og i samarbeid med aktører...