FRs omdømmeprosjekt fullført

Vårt store prosjekt i bransjeutvikling og omdømmebygging ble avsluttet med en siste samling på Gardermoen 23.januar. Formålet med prosjektet var å utvikle og styrke oppfatningene av sjøtransportnæringen, både hos den enkelte utøver, i opinionen og spesielt blant transportbrukerne. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med SINTEF og...

Skipssalg

En håndfull småskip har skiftet eier den siste tiden; noen til er gått til opphugging. West-Trans Shipping AS, Karmøy, ved Arild Johannessen, har overtatt Fri Sun (2230 tdw/1980) fra Kopervik Shipping og gitt den navnet Bio Sun. Navnet impliserer at båten skal inn i fiskeför-farten. Båten...

Scanbio Marine kjøper Haugland Sjøtransport

Scanbio Marine, prosent av fiskeprotein, overtar Haugland Sjøtransport med to ensilasjetankskip. Scanbio Marine Group med hovedkontor i Trondheim og fabrikker i Bjugn, Lysøysund og Båtsfjord, har overtatt Haugland Sjøtransport AS på Askøy i Hordaland. Haugland eier ensilasjetankerne Haugbas (330 kbm/1995) og nybygget Haugfjord (725 kbm/2011). Ved overtakelsen...

Investering i tømmerkaier

I revidert statsbudsjett er det satt av 25 mill kroner som tilskudd til prosjekterte tømmerkaier og –terminaler, foruten 20 mill til utbedring av tømmerveien og til taubanedrift. Statens Landbruksforvaltning har fått inn 14 søknader fra samtlige fylker fra Vest-Agder til Troms med en samlet investeringsramme på...

SP vil ta grep for mer sjøtransport

Senterpartiet stiller seg bak hovedprioriteringene i Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2013: Å styrke konkurranseevnen for sjøtransporten. Janne Sjelmo Nordås, som er partiets medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen, påpeker alle de gode argumenter for utvidet sjøtransport. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og samtidig kostnadsbesparende for næringslivet. Og...

Secora til Torghatten ASA

Secora AS i Svolvær, landets største maritime entreprenørselskap, er solgt fra Staten til Torghatten ASA i Brønnøysund. Det dreier seg om virksomheten som inntil 2005 ble drevet som Statens Havnevesen og senere Kystverkets produksjonsenhet med utdyping, bygging av havneanlegg osv. Selskapet omsatte for 233 millioner i...

Forhandlingsrett overfor utenlandske sjøfolk

FR fortsetter arbeidet for å oppnå forhandlingsrett med utenlandske arbeidstakere på våre skip. Dette vil være nødvendig for å kunne sikre våre medlemmer service og fleksibilitet for å kunne være konkurransedyktig i internasjonal fart. Det må være det enkelte medlems vurdering hvilket bemanningsopplegg som passer til...

Første nybygde selvlosser til Seaworks

Den første av Seaworks nye selvlossere fra Tyrkia kan ventes til Harstad i midten av desember. Det er Martin H på 2150 tdw som ligger klar ved Cemre Shipyard I nærheten av Geze, sørøst for Istanbul. Skipet er konstruert av Nordnorsk Shipconsult i Harstad som selvlosser...

FR nyhetsbrev

Vi ønsker velkommen til første nyhetsbrev fra Fraktefartøyenes Rederiforening. FRs styre ønsker å styrke den løpende kontakten mellom organisasjonen og medlemmene. Det ser derfor utgivelsen av et nyhetsbrev distribuert som e-post som en form for ”ferskvare” i forhold til Fraktemann med sine fire utgivelser i året. Innholdet...

Ny forskrift: Slutt for utenlandsanløp av non-ISPS-havner

Kystminister Lisbeth Berg-Hansens svar i Stortinget  7.november signaliserer strengere regler for  ISPS-skips anløp av havner uten ISPS, selv om hun bedyrer regjeringens klare målsetning om å få mer gods over på sjø. Ministerens redegjørelse var et svar på spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) om de nye...