Nytt fra flåten

FSV Group i Molde har bestilt sitt femte servicefartøy fra Vaagland Båtbyggeri, av samme type som Multi Green-serien. Denne båten blir på 26.9/11.5 meter og vil bli utstyrt for slep og undervannsarbeid mv, med slepewinch og kraner på 145 og 48 tonn. Levering vil skje...

Nye brønnbåtkontrakter

Sølvtrans, Ålesund, har kontrahert en brønnbåt på 3200 kbm fra Myklebust Verft i Kleven-gruppen for levering i mars 2017. Båten blir av type NVC387, samme type som rederiet har fått to av fra Astilleros Zamakona i Spania, Ronja Polaris og Ronja Huon. Til tross for...

LNG-terminal klar i Risavika

Skangass har nå klar sin lastearm for direkte bunkring av skip i Risavika. Denne gjør det mulig med direkte tilkobling til skipet, uten bruk av tankbil og slanger. Til nå er det bare Fjord Lines om har tatt LNG i Risavika, ca 300 kbm hver gang....

Første LNG-drevne tankskip i fart

Tankskipet Bergen Viking ble satt i fart i slutten av mai etter ombygging ved Bergen Group Laksevåg for rederiet Bergen Tankers AS. Ombyggingen på 55 millioner kroner omfatter installasjon av to nye Rolls-Royce Bergen C-gassmotorer som generatorer for skipets elektriske fremdriftssystem. Skipet er bygget i 2006...

Lawrence Falkeid fra Rogaland ny formann for Fraktefartøyene

Lawrence Falkeid (37) er valgt til ny styreleder i Fraktefartøyenes Rederiforening etter Rikke Lind under foreningens generalforsamling i Bodø.   - Jeg vil fortsette arbeidet for å bedre vilkår og konkurranseevne for sjøtransporten, i samme spor som FR har fulgt under de tidligere formenn. Gjennom samarbeid med de...

Nærskipsfart

Inne i kapittelet om miljø ligger også regjeringens strategi for nærskipsfart og fornyelse av flåten (side 23). Strategiplanen ligger fast på målsetningen i Nasjonal Transportplan om å overføre gods fra vei til sjø. Regjeringen ser på godsoverføring som et virkemiddel til å effektivisere godstransporten og redusere...

Miljø og fornyelse

Regjeringen er forpliktet av ambisiøse miljømål og ser miljøvennlig skipsfart som et prioritert område. Skipsfarten står for 20 prosent av NOx-utslippene og 6 prosent av landets totale klimagassutslipp. Et ”grønt skifte” til mer miljøvennlig drivstoff og høyere energieffektivitet vil imidlertid være avhengig av offentlig medvirkning. Dette...

Maritime muligheter

Strategiplanen ”Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid” er resultatet av en prosess ledet av næringsminister Monica Mæland, blant annet med innspill fra alle deler av næringen. Planen legger opp til åtte hovedområder: fartsområde miljø forenkling av sjøfartsadministrasjonen kompetanse og utdanning forskning, utvikling og innovasjon internasjonale rammebetingelser blå vekst, utviklingen av en...

Regjeringens maritime strategi – Positive tiltak

- Det er mye å glede seg over i Regjeringens maritime strategi som ble presentert i Oslo 29. mai, sier Siri Hatland, adm direktør i Fraktefartøyenes Rederiforening. For FR er det av grunnleggende betydning at nettolønn opprettholdes for NOR-skip og at ”taket” fjernes. Dette er primært...

Nye fartøyer til havbruk

Seistar Holding AS i Austevoll har kontrahert en stor brønnbåt fra Fitjar Mek Verksted på Stord.   Den blir på 78,75 meter med kapasitet på 3900 kbm, bygget til et design fra Heimli Ship Design. Skroget vil bli levert fra Vard Braila og levering finner sted...