Nautilus Sjø med første utsjekk av BRM

Nautilus Sjø har nylig gjennomført første oppgradering av STCW-78 med BRM under assessorordningen godkjent av Sjøfartsdirektoratet. I dette tilfellet var det kaptein Svein Gunnar Hansen i rederiet AS Biostar som ble kvalifisert etter de nye krav. Nye krav til Bridge Resource Management for dekksoffiserer og Engine...

Første assessorkurs for Farledsbevis

Kystverket har i februar gjennomført de første kursene for skipsførere som etter den nye losordningen fra årsskiftet skal kvalifiseres som assessorer for utsjekk for Farledsbevis klasse 3. Dette kvalifiserer for fartøyer opp til 100 meters lengde utstyrt med ECDIS og som ikke fører farlig eller...

Sjøfartsdirektoratet spisser brukerfokus

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen presenterte under Haugesundkonferansen 3. februar arbeidet som pågår for å gjøre direktoratet til en mer kundefokusert og effektiv organisasjon. Han erkjente at Sjøfartsdirektoratet var utsatt for konkurranse fra utenlandske skipsregistre, men mente også at direktoratet var viktig for at Norge kan forbli en...

AQS Odin ekspanderer

AQS på Lausnes i Flatanger utvider virksomheten innen bekjempelse av lakselus og AGD ved utvidelse av flåten. Firmaet har utviklet et opplegg for badebehandling av laks ved hjelp av pergenoksid som utføres ved hjelp av fartøyer med god dekks- og krankapasitet. Den tidligere Fob-båten AQS...

Nytt fra flåten

Ny brønnbåt til Sølvtrans. Sølvtrans har bestilt en ny brønnbåt fra Aas Mek Verksted på Vestnes for levering i april 2016. Det dreier seg om en båt på 1800 kbm av type Aas 1802ST på 69,8 meters lengde. Den blir tilpasset sideveis sirkulasjon or arrangert for...

Slutt for NIS på Svalbard

Siste norskflaggete skip på Svalbard presses ut Nærings- og fiskeridepartementet har nå besluttet å endre Svalbards status i forhold til NIS-loven fra å være ”utenriks” til ”norsk ” havn. Departementet ber Sjøfartsdirektoratet om å forlenge fristen for ikrafttredelse fra 1 juli til utløpet av 2015. Dette er...

Lite offensiv havnestrategi

Den nasjonale havnestrategi, som annonsert i Nasjonal Transportplan (NTP), ble lagt frem 21 januar. Strategiplanens undertittelen lyder: ”Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø”. Oppskriften er å legge til rette for effektive og konkurransedyktige logistikknutepunkt ved å satse på: forenkling av havnestrukturen utvikling...

Vrakpant utredet

Et statlig tilskudd på 210 millioner kroner vil kunne bidra til kondemnering av rundt 100 skip og føre til at flere rederier anskaffer nyere second-hand skip som kan bidra til en betydelig utslippsreduksjon. Dette er i korte trekk konklusjonen i ”Utredning for tilskuddsordning for kondemnering av...

Intership overtar Laponie Shipping

Det nye selskapet Intership AS i Ålesund har overtatt Laponie Shipping i Alta med brønnbåten Christine (700 kbm) og bemanningsselskapet Laponie Crewing. Intership har tidligere overtatt driftsansvaret for brønnbåten Roy Kristian (650 kbm). Begge båtene har gode fraktavtaler, og Christine seiler på en 5-årskontrakt med...

Rostein overtar Larnes Mek

Brønnbåtrederiet Rostein i Sandøy har overtatt 68,75 prosent i Larsnes Mek Verksted. Verkstedet har 50 ansatte, ligger i Sande kommune og arbeider med bygging og reparasjon av mindre fartøyer. Rostein har fått levert nybyggene Ro Fjord og Ro Arctic fra verftet....