Ny maritim strategi

For å bidra til fortsatt vekst og konkurranseevne i den maritime næringsklyngen vil regjeringen begynne arbeidet med en ny maritim strategi som skal legges frem neste vår. Det var under et bedriftsbesøk på Sunnmøre 22.april at statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland la frem...

Nytt fra flåten

M/S Finnøybulk (935 tdw, bygd 1970) er av Ryfylke Shipping AS solgt til Falkeid Shipping, begge på Finnøy i Ryfylke. Båten er av Europa-typen, bygd i Øst-Tyskland i 1970 opprinnelig som Joa i en lang serie søsterskip. Den har hatt mange navn som Gullfjell, Nes...

Heyerdahl-pris til Rolls-Royce Marine

Rolls-Royce Marine er tildelt Heyerdahl-prisen for miljøvennlig skipsfart for 2014 for sitt Environship Concept. Tildelingen skjedde under Norges Rederiforbunds årskonferanse 31. mars etter en internasjonal vurdering av verdige kandidater. Environship Concept gir en reduksjon i CO2-utslipp på 40 prosent i forhold til vanlige dieseldrevne skip og...

Høye havnekostnader ved oljebasene

Det høye kostnadsnivået i offshoresektoren gjør at norske bedrifter mister konkurranseevne og oppdrag. Statoil og de store offshore-entreprenørene går kritisk gjennom kostnader som kan kuttes. Også sjøtransport som vedrører oljeindustrien lider under det samme: Høye havnekostnader ved oljebasene, drevet av lokale prosedyrer, HMS-krav og arbeidstidsordninger beregnet...

Store investeringer

Det er i det siste kjøpt inn to store og moderne skip til nærsjøflåten, samt rapportert to bestillinger for brønnbåter i Tyrkia.  Intership AS, et nystartet selskap ved Kjetil Opshaug og Ole Peter Brandal, inngikk før årsskiftet kontrakt på bygging av en brønnbåt på 3000...

Viktig generalforsamling på Kielfergen;

Det trekker opp til generalforsamling i FR om bord på Color Magic 23-25 april. Under seminaret onsdag 23 april kl 1100 ved kai i Oslo vil statssekretær Jon Georg Dale fra Samferdselsdepartementet holde åpningsforedraget. Her vil de nye føringer for sjøtransport og havner fra den blå-blå...

NOR/NIS-utvalget nedsatt, knyttes opp mot nettolønnsordningen

Regjeringens bebudete utvalg for å vurdere fartsområdebegrensningene for NIS-skip ble nedsatt 5.mars av handelsminister Monica Mæland og skal levere sin rapport og tilråding til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1.juli 2014. Målet med revisjonen er todelt, å ”fremme en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg og...

Nytt fra flåten

Sideportskipet Svealand (1700 tdw, bygget 2008) ligger nå til forlenging på Vaagland Båtbyggeri. Den forlenges med 7.2 meter og får utvidet fryseromskapasitet til 2000 kbm.   Sideportskipet Gullaas (1492 tdw, bygget 1983) er nå solgt til amerikanske kjøpere. Det går derved ut av base-til-base-transportene, men vil bli...

Overføring av gods fra sjø til land – En umulig oppgave?

Direktør Gunnar Lindberg i TØI hadde på Haugesundskonferansen 4 februar et innlegg med denne tittel som han nærmest konkluderte med et ”Ja”. Det er en umulig oppgave.    I et regime hvor en båt med 6 manns besetning, som betaler fulle kostnader i drift, kai- og...