Større arbeidsbåter

Det er tidligere i år levert to 24.5 meters arbeidsbåter i stål fra Vaagland Båtbyggeri til FSV Group AS, Aukra. Multi Server og Multi Pioner er utstyrt med wincher og kraner for ankerhåndtering, slep og vedlikehold av oppdrettsanlegg. Disse fartøyene er medlemmer i FR og...

Containere over Narvik?

M/S Teges rute Bodø-Tromsø/Alta er nedlagt, men finnes det andre muligheter for sjøtransport i Nord-Norge i forlengelse av jernbanen? Mens Tege oppgis å ha ført 20.000 containere i året (andre oppgir 13.000) over Bodø, så håndteres det 65.000 TEU over Narvik.    DB Schenker og CargoNet (NSB)...

Betinget optimisme – på sikt

”Er smertegrensen nådd?” var temaet på årets shortsea-seminar i regi av Sparebanken Vest i Bergen 24 oktober. Etter fallet i markedet i 2011 har vi hatt to svake år, med en bunn år. Med noe friskere virksomhet i Europa de neste år, i kombinasjon med...

Riktig skritt for helhetlig transportpolitikk!

Fraktefartøyenes Rederiforening ser positivt på flyttingen av Kystverket til Samferdselsdepartementet, som besluttet i forrige uke av den tiltredende regjering.   Omorganiseringen medfører også at Fiskeri- og kystdepartementet fra 1. januar legges inn under et nytt Nærings- og fiskeridepartement (NFD) sammen med det nåværende Nærings- og handelsdepartementet...

Takk, Lisbeth!

Med forventning til den nye regjeringens videre innsats for sjøtransport vil FR også gjerne få takke den avgått fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen for hennes arbeid i samme retning. At vi skulle få en egen strategiplan for nærsjøfart som del av NTP, er hennes fortjeneste....

Mer gods på sjø

I forbindelse med NTP 2014-23 la Regjeringen i begynnelsen av september frem sin Nærskipsfartsstrategi, Mer gods på sjø. Målet er å skape et effektivt og miljøvennlig transportsystem som kan bidra til økt verdiskapning. Prognosene viser 35-40% vekst i godstransporten innen 2040, mest på vei, mindre på sjø....

Utfasingen fortsetter

Selv om høstmarkedet er friskere enn på lenge, så fortsetter utfasingen av eldre skip. Sist ut av rekken er Korni (2270 tdw), bygget 1970 og senere til selvlosser for korn, som nå er solgt fra Storesund Rederi, Haugesund, til opphugging i Grenå. Korni har i...

Bring høster gode erfaringer i basetransport

Etter tre måneders forsøksdrift med ms Rignator i ukentlig rute mellom oljebasene på strekningen Stavanger og Sandnessjøen har Bring Marine Management høstet gode erfaringer. Skipsruten ble etablert som et supplement til bilbåren transport og lagt opp med avgang fra Stavanger fredag og fra Sandnessjøen mandag....

Slutt for Tege – og hva så?

Den 1.oktober gikk Tege i opplag i Bodø etter å ha losset sin siste inngående last nordfra. Certepartiet til Tollpost-Globe var løpt ut. Etter tre ukentlige rundturer gjennom 29 år er innsatsen slutt både for skip og rederi, Skips-AS Taurus (Chriship AS) på Sortland. De...

Fartøystransaksjoner

Selvlosseren Myrås (3005 tdw/1991) ble  juni solgt fra Ono Shipping AS (Håkon Rong), Øygarden, til Færøyene ved rederiet Frakt & Sandsölan Sp/F i Runavik og har fått navnet Hav Sund, registrert på Malta. Skipet fortsetter i fart i skandinaviske farvann. Den forrige Hav Sund (1119...