RANA EXPRESS Frode Adolfsen

Godsavtale – 300 000 lastebilar skal vekk frå vegen!

Dei fire borgarlege partia (H, FrP, KrF og V) er einige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten frå veg til sjø og bane innan 2030. Avtalen byggjer på eit representantforslag frå KrF, som har vore til behandling i transportkomiteen. Transportkomiteen gjev innstilling om saka tirsdag, før den...