• Vi leverer de beste transportløsningene langs verdens mest krevende kyst

  • Vi leverer de beste transportløsningene langs verdens mest krevende kyst

  • Vi leverer de beste transportløsningene langs verdens mest krevende kyst

Hjem

FR er en selvstendig rederi- og arbeidsgiverorganisasjon med 250 skip og med tariffavtaler for medlemmenes norske og utenlandske ansatte. FR arbeider for å legge til rette for vekst og utvikling i sjøtransporten. Dette gjør vi ved å samle aktører i sjøtransport og maritime tjenester til samarbeid og felles opptreden overfor politiske miljøer og faginstanser.